About Us

สวัสดีครับทุกท่าน ผม นายปรีดา เจริญวัฒนา ผู้พัฒนาโปรแกรม System Defend Antivirus ผมมีความมุ่งมั่นพัฒนาซอร์ฟแวร์ ด้านระบบความปลอดภัย Antivirus Software ช่วงนี้ผมยังคง พัฒนาตัวโปรแกรม System Defend Antivirus กับ System Defend Total Security และเร็วๆนี้ ผมมีแผนพัฒนาซอร์ฟแวร์ด้านความปลอดภัย Antivirus Security ด้วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ New Antivirus Engine ซึ่งผมยังคงพัฒนาด้วยภาษา VB.NET และ C#.NET เป็นหลัก เพื่อสนับสนุน ระบบปฏิบัติการ Windows 7 หากท่านแนวคิดที่อยากแนะนำ หรือติชม โปรแกรมที่ผมพัฒนา ท่านสามารถส่งความคิดเห็นมาทางอีเมล์ผมได้ครับ ผมยินดีปรับปรุง และพัฒนาโปรแกรมให้ตรงความต้องการผู้ใช้งานมากที่สุดครับ